Czym jest projekt „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”?

Projekt realizowany jest przez Collegium Da Vinci w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją Animatornia (Zakład Makerspace). 

Adresatami działań w projekcie są młodzi ludzie w wieku licealnym. W ramach projektu Collegium Da Vinci oraz Fundacja Animatornia oferują udział w bezpłatnych warsztatach rozwijających kompetencje młodzieży.

Projekt Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

LIDER PROJEKTU

Collegium Da Vinci w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10
61-719 Poznań

PARTNER PROJEKTU

Fundacja Animatornia – Zakład Makerspace
ul. Wawrzyńca 7
60-539 Poznań