Collegium Da Vinci w Poznaniu (Lider Projektu) – to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od ponad 20 lat z powodzeniem działa na polskim rynku edukacyjnym. Oferta dydaktyczna CDV obejmuje kierunki studiów, które są interesujące i innowacyjne, tworzone we współpracy z pracodawcami oraz na podstawie trendów w światowej gospodarce i kierunku zmian na dynamicznym rynku pracy. Absolwenci CDV znajdują pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykształceniem.

Fundacja Animatornia (Partner Projektu) – Fundacja prowadząca Zakład Makerspace – przestrzeń warsztatową Animatornia przy ul. Wawrzyńca 7 w Poznaniu.