Warsztaty realizowane przez Lidera Projektu –
Collegium Da Vinci w Poznaniu

WARSZTAT 1

„7 zasad życia i nauki wg Leonarda Da Vinci – Twoja droga do genialności na co dzień”

Opis warsztatu:

Poprzez rewolucyjne podejście do edukacji warsztaty mają na celu pomoc w odkryciu i zrozumieniu swojego indywidualnego potencjału, co jest zaprzeczeniem edukacji schematycznej, pozbawionej kreatywnego myślenia i autorefleksji. Podczas spotkań uczestnicy poznają elementy design thinking, czyli metody twórczego rozwiązywania problemów oraz sposobu myślenia i pracy bazującego na eksperymentowaniu i testowaniu hipotez. Nauczą się też podstawowych technik storytellingowych, które rozwiną ich autoekspresję.

WARSZTAT 2

„Media interaktywne w uczeniu się”

Opis warsztatu:

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do świadomego, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania mediów w procesie uczenia się, w tym szczególnie: zapoznanie uczestników z rolą i zadaniami nowoczesnych technologii i mediów w procesie uczenia się, kształtowanie praktycznych umiejętności zastosowania mediów i różnych aplikacji w uczeniu się oraz rozwijanie kompetencji pracy indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem nowych mediów i technologii.

WARSZTAT 3

„Jak zostać vlogerem?”

Opis warsztatu:

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom rozwijającej się współcześnie branży wideo blogów. Plan warsztatów przewiduje zarówno aspekty teoretyczne, takie jak: historia oraz analiza trendów na rynku wideo blogów, jak i praktyczne związane z tworzeniem treści przyciągających uwagę, nagrywanie oraz montowanie wideo.

WARSZTAT 4

„Życiowe decyzje – warsztat narzędzi rozwojowych”

Opis warsztatu:

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiadomości na temat samodzielnego analizowania i wyznaczania celów życiowych, wskazanie sposobów podejmowania właściwych decyzji oraz odkrywanie, co dla nich jest ważne i co motywuje ich w życiu. Mogą być zaskoczeni tym, że w rzeczywistości wyznaczają sobie cele każdego dnia.

WARSZTAT 5

„Jak zostać blogerem?”

Opis warsztatu:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z historią, trendami oraz rodzajami blogów, przybliżenie charakteru współpracy blogera z agencjami reklamowymi podczas tworzenia kampanii społecznych i marketingowych, a także kształtowanie umiejętności planowania strategii rozwoju własnego bloga (tworzenie własnej marki), kreowania i edytowania treści oraz podstaw korzystania z silnika WordPress.

WARSZTAT 6

„Warsztat tworzenia kontentu”

Opis warsztatu:

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom realiów pracy osób odpowiedzialnych w agencji reklamowej za tworzenie kontentu. Podczas trzech spotkań młodzież pozna struktury agencji reklamowej i dowie się m.in. jakie treści angażują odbiorców, jak skutecznie tworzyć strategię marki w Social Media oraz czym jest influencer marketing.

WARSZTAT 7

„Wybrane metody zarządzania projektami”

 Opis warsztatu:

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom niezbędnych wiadomości na temat zarządzania projektami oraz kształtowanie u nich praktycznych umiejętności wykorzystania podstawowych technik zarządzania projektami we własnym procesie uczenia się oraz codziennym funkcjonowaniu.

WARSZTAT 8

Tworzenie gier – wprowadzenie

Opis warsztatu:

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących przyszłości gier oraz wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy podczas warsztatów poznają mechanizmy tworzenia gier planszowych, będą je prototypowali oraz dowiedzą się, w jaki sposób przenieść je w świat wirtualny.

WARSZTAT 9

„Kryptowaluty – pieniądze wirtualne i giełda”

 Opis warsztatu:

Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z najnowszą technologią, która na nowo wprowadza pojęcie skończoności (ang. digital scarcity) w świecie cyfrowym. Uczestnik dowie się, jak to jest możliwe, że bitcoinów nie można kopiować, oraz w jaki sposób takie gałęzie gospodarki jak przemysł muzyczny, filmowy, czy gry komputerowe mogą zyskać na wdrożeniu tego typu technologii w swoich przedsięwzięciach biznesowych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób tokenizacja może zmienić obszar inwestowania nie tylko w nieruchomości czy dzieła sztuki, ale nawet w akcje na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych.

WARSZTAT 10

„Jak się uczyć, aby się nauczyć?

Opis warsztatu:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi czynnikami zakłócającymi przebieg procesu uczenia się, wskazanie możliwości ich identyfikacji oraz omówienie sposobów organizacji pracy własnej. Uczestnicy zdobędą ponadto umiejętności praktycznego wykorzystywania w życiu codziennym metod i technik związanych z efektywnym uczeniem się.

WARSZTAT 11

„Elementarz hakera biznesu”

Opis warsztatu:

Celem warsztatów jest wskazanie związku pomiędzy pojęciami „haker” i „biznes” rozumianych w nietradycyjny sposób, zapoznanie uczestników z różnymi stylami komunikacyjnymi oraz omówienie stylów zarządzania mających wpływ na sposoby funkcjonowania i dynamikę grupy. Ponadto uczestnicy zapoznają się z cechami dobrego menedżera z punktu widzenia właściwej komunikacji i budowania prawidłowych relacji w grupie.